Collega's gezocht

Viasit in Neunkirchen/Saar is een innovatieve aanbieder van kantoorzitmeubels voor klanten wereldwijd. We zijn een familiebedrijf dat sinds 1980 op eigen kracht groeit. Ons belangrijkste pluspunt zijn natuurlijk onze medewerkers.

Gezond en duurzaam

Bij Viasit is ergonomisch zitten een vanzelfsprekendheid, maar productiepersoneel wordt ook zeker niet vergeten en worden ook voortdurend begeleid om overbelasting van lichaam en geest op de productievloer te voorkomen.

Externe specialisten op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk, zorgen regelmatig voor begeleiding van werknemers door middel van periodieke gezondheidscontroles, training op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk en regelmatige controles van de arbeidsomstandigheden. 

Diversiteit

Bij Viasit kun je diversiteit verwachten - zowel bij de taken als bij de collega's. Viasit heeft het handvest van diversiteit ondertekend. We streven ernaar een werkomgeving te creëren die vrij is van vooroordelen.

Alle werknemers worden gelijk behandelt en krijgen dezelfde kansen om hun talenten te ontwikkelen - ongeacht geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, religie, overtuiging, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid en identiteitt.

Samenwerking als partners

Als het om beslissingen op het gebied van personeel gaat, loopt er niets buiten de ondernemingsraad van Viasit om. Of het nu gaat om lonen en salarissen, aanstellingen, overuurregelingen, arbeidsovereenkomsten, personeelsgesprekken of andere aangelegenheden – de beslissingen worden altijd genomen in coöperatieve samenspraak en in overleg met de werknemersvertegenwoordiging. 

Ontwikkelingsmogelijkheden

Bij Viasit staat uw carrière niet stil. Wij bieden starters op de arbeidsmarkt en "oudgedienden" dezelfde groei- en ontwikkelingsmogelijkheden, zodat u altijd het beste uit uw talenten kunt halen. Hierbij hoort een aantrekkelijke vergoeding, bijscholingsprogramma's "on-the-job" en regelmatige feedback van uw leidinggevende. 

Sprache