Bedrijfsdoelstelling duurzaamheid

Ecologische duurzaamheid betekent dat slechts zoveel hulpbronnen aan het milieu worden onttrokken als het zichzelf kan regenereren. We komen jaar na jaar dichter bij dit doel, stoel na stoel. 

Met intelligente oplossingen in de gehele productieketen, van ecologisch productontwerp tot de teruggave van stoelen aan het einde van hun levensduur. Zo belanden waardevolle grondstoffen niet langer op de afvalberg, maar ontstaan steeds weer nieuwe producten.
 

Duurzaamheid in de praktijk

Ontdek hoe duurzaamheid in de praktijk eruitziet! We nodigen u uit om onze video te bekijken waarin we laten zien hoe een Drumback bureaustoel aan het einde van zijn levensduur zorgvuldig wordt gedemonteerd.

Zie hoe de verschillende componenten van de stoel apart worden gesorteerd en voor recycling worden klaargemaakt. Dit is alleen mogelijk omdat we bij de productie geen moeilijk te scheiden samengestelde materialen gebruiken en alle materialen zorgvuldig markeren.

Level 3 is voltooid!
 

Viasit is gecertificeerd volgens de Level-norm van de „Federation of the European Office Furniture Industry FEMB. LEVEL is een onafhankelijke, allesomvattende norm die een holistische benadering van duurzaamheidsbeoordeling hanteert. Niet alleen afzonderlijke producten of het gedrag van de onderneming worden onder de loep genomen, maar alle aspecten, van producten tot fabricage en van de organisatorische randvoorwaarden in de onderneming tot de volledige toeleveringsketen.

Viasit presenteert duurzaamheidsverslag 2024

In ons huidige duurzaamheidsverslag beschrijven we onder andere onze aanpak van het thema broeikasgasemissies en publiceren we gedetailleerde informatie over hoe we duurzaam verantwoordelijkheid nemen voor het milieu, maar ook voor onze medewerkers en in de lokale gemeenschap. Het verslag wordt regelmatig opgesteld in overeenstemming met de criteria van de internationale rapportagestandaard GRI ("Global Reporting Initiative").

Het verslag stelt ons in staat om onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid transparant te maken en deze beter te vergelijken met andere ondernemingen.

Wij zijn EMAS-gecertificeerd

EMAS staat voor "Eco-Management and Audit Scheme" en is een door de Europese Gemeenschap in 1993 ontwikkeld instrument voor ondernemingen die hun milieuprestaties willen verbeteren. EMAS is wereldwijd het meest veeleisende systeem voor duurzaam milieubeheer en de eisen zijn dan ook veel strenger dan die van norm ISO 14001. De EMAS-milieuverklaring is sinds 2022 geïntegreerd in ons duurzaamheidsverslag.

EMAS

EMAS is zeer prestatiegericht en omvat duidelijk vastgestelde milieudoelstellingen en wij hebben ons ertoe verplicht deze te realiseren. Daartoe behoort bijvoorbeeld de verlaging van het verbruik van energie, verpakkingsmaterialen en bepaalde ressources. Deze doelstellingen worden in onze milieuverklaring duidelijk omschreven en zijn openbaar. De verwezenlijking wordt door een onafhankelijke, wettelijk erkende milieuverificateur tijdens regelmatige audits gecontroleerd.

Waar wij op letten

  1. We verplichten ons ertoe de natuur te ontzien en duurzaam te werken in al onze arbeidsprocessen. We willen namelijk een gezond milieu aan onze kinderen en kleinkinderen achterlaten.
  2. Reeds bij het productontwerp houden wij rekening met het einde: wij gebruiken materialen en verwerkingsprocessen die later een zo volledig mogelijke recycling mogelijk maken.
  3. We ontwikkelen betrouwbare producten die naast de materiaalkwaliteit ook met een tijdloos ontwerp lang gebruikt kunnen worden.
  4. We gebruiken milieugecertificeerde materialen en bekledingsstoffen voor al onze producten.
  5. Onze logistieke organisatie brengt de Viasit-producten via optimale routes, milieusparend en conform de modernste emissienormen naar hun plaats van bestemming.
  6. Wij nemen gebruikte producten terug, zodat deze aan het einde van hun levensduur weer hergebruikt kunnen worden.

Sprache