2023.03.21 | 12:33:00

Het doel van Viasit - klimaatneutraal worden

In februari werd Viasit Level3-gecertificeerd. Dit betekent dat we het hoogste niveau van de LEVEL-certificering van de Europese kantoormeubelfederatie FEMB hebben gehaald - en een nieuwe mijlpaal hebben bereikt op weg naar een 100% klimaatneutrale organisatie.

Viasit bereikt LEVEL3

Sinds 2021 beschikken wij over de "LEVEL"-certificering van de Europese kantoormeubelfederatie FEMB voor duurzaam geproduceerd meubilair voor binnengebruik. Bij de laatste audit in februari van dit jaar konden we de LEVEL3-certificering behalen - het hoogst haalbare niveau. De LEVEL-certificering beoordeelde verschillende productlijnen, ons bedrijf en onze leveranciers op duurzame acties op het gebied van energie, milieu, gezondheid van mens en ecosysteem en sociale verantwoordelijkheid.

Duurzaamheid is de weg

De klimaatneutrale bureaustoel "Creation" van Viasit - dit is het visitekaartje van een weg die Viasit al meer dan 15 jaar resoluut en ononderbroken volgt. Een weg die draait om het steeds duurzamer maken van onze producten, processen en productieketens. Momenteel betekent duurzaamheid vooral het minimaliseren van de uitstoot van broeikasgassen om de dreigende voortgang van de klimaatverandering tegen te gaan.

Wij verbeteren onze milieuprestaties voortdurend door de voor het milieu relevante effecten van onze activiteiten voortdurend te controleren, te evalueren en zo mogelijk te reduceren. Een belangrijke succesfactor op deze weg zijn onze medewerkers, die de eisen van de beheersystemen dagelijks tot leven brengen.

Wij werken samen met een technologisch adviesbureau dat ons helpt onze CO2-voetafdruk te berekenen en actie te ondernemen om deze op termijn te verminderen.

Wij hebben ons ten doel gesteld als gehele organisatie klimaatneutraal te worden. Als leidraad op deze weg hebben wij onze klimaatstrategie met bijbehorende besparingsdoelstellingen vastgesteld. Ons doel is onze productportefeuille en onze processen te optimaliseren met het oog op een gestage vermindering van de CO2-uitstoot.

Wij zorgen ervoor dat onze inspanningen te allen tijde transparant en begrijpelijk zijn voor belanghebbenden en het publiek. We hebben al vroeg de koers uitgezet door in 1996 het milieubeheersysteem ISO 14001 in te voeren. In 2018 gingen we verder toen we ons met de invoering van EMAS committeerden aan verregaande milieudoelstellingen. Het gaat bijvoorbeeld om het exclusieve gebruik van groene stroom en een 100% gescheiden afvalinzameling.

Welke ecologische gegevens heeft welk product?

Om de duurzaamheidsbalans van onze producten voor consumenten en kopers in één oogopslag inzichtelijk te maken, vermelden wij de essentiële gegevens op onze website, direct op de betreffende productpagina. Op deze manier willen wij er ook toe bijdragen dat duurzaamheid als beslissingscriterium wordt meegenomen bij de aankoop van kantoormeubilair.

Viasit presenteert duurzaamheidsverslag volgens GRI

In ons nieuwe duurzaamheidsverslag, dat wij in september vorig jaar voor het eerst presenteerden, presenteren wij onder meer een berekening van de CO2-voetafdruk van het bedrijf volgens het GHG-protocol en publiceren wij gedetailleerde informatie over de wijze waarop wij op duurzame wijze verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van onze werknemers en de gemeenschap. Het verslag zal in de toekomst regelmatig worden opgesteld volgens de criteria van de internationale rapportagenorm GRI ("Global Reporting Initiative"), de wereldwijd meest gebruikte richtlijnen voor duurzaamheidsverslagen van ondernemingen. Dit moet ertoe bijdragen dat onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid transparanter worden en gemakkelijker kunnen worden vergeleken met die van andere ondernemingen.
 

Meer nieuws

Sprache