2021.01.14 | 12:10:00

"Impulse" en "Impulse Too" dragen het Franse milieucertificaat NFE

De twee productlijnen Impulse en Impulse Too zijn voor het eerst gecertificeerd volgens de Franse "NF Environnement " milieunorm en staan voor productveiligheid en de kleinst mogelijke ecologische voetafdruk. 

Het label "NF Environnement ", dat in 1991 werd ingevoerd, wordt in Frankrijk op aanvraag toegekend door het onafhankelijke certificeringsinstituut AFNOR. Het NF Environnement certificaat onderscheidt  het gebruik en milieuvriendelijkheid van producten gedurende hun gehele levensduur. Hier wordt ook de verpakking in meegenomen.

De gecertificeerde kenmerken zijn kwaliteit/duurzaamheid, productveiligheid, en het effect van het product op de gezondheid en het milieu. Onderwerpen zoals de hoeveelheid energie die bij de productie wordt gebruikt, het vermijden van potentieel schadelijke materialen zoals zware metalen, en de juiste codering van produktcomponenten om latere single-sort recycling te vereenvoudigen, zijn onderzocht.

Aan het einde van de levensduur biedt Viasit een professionele verwerking  van afgedankte bureaustoelen aan. Deze dienst omvat inzameling, vervoer naar een gecertificeerd recyclebedrijf, alsmede demontage en terugvoer van de grondstoffen en onderdelen naar de materiaalkringloop. De klant ontvangt een certificaat van een milieuvriendelijke verwerking.

About NFE

Meer nieuws

Sprache