Duurzaamheid is onze doelstelling

Duurzaamheid houdt in: alleen de grondstoffen gebruiken die het milieu zelf kan regenereren. Jaar na jaar, product na product, komen we een stap dichterbij met het verwezenlijken van dit doel.

Met intelligente oplossingen over de gehele waardeketen, van het ecologische productontwerp tot aan de
terugname van de producten aan het einde van hun leven. Zo belanden waardevolle grondstoffen niet op de
vuilstortplaats maar worden steeds weer nieuwe producten.

Level 1 is voltooid!
 

Viasit is gecertificeerd volgens de Level-norm van de „Federation of the European Office Furniture Industry FEMB. LEVEL is een onafhankelijke, allesomvattende norm die een holistische benadering van duurzaamheidsbeoordeling hanteert. Niet alleen afzonderlijke producten of het gedrag van de onderneming worden onder de loep genomen, maar alle aspecten, van producten tot fabricage en van de organisatorische randvoorwaarden in de onderneming tot de volledige toeleveringsketen.

Wij zijn EMAS-gecertificeerd!

EMAS staat voor "Eco-Management and Audit Scheme" en is een door de Europese Gemeenschap in 1993 ontwikkeld instrument voor ondernemingen die hun milieuprestaties willen verbeteren. EMAS is wereldwijd het meest veeleisende systeem voor duurzaam milieubeheer en de eisen zijn dan ook veel strenger dan die van norm ISO 14001.

EMAS

EMAS is zeer prestatiegericht en omvat duidelijk vastgestelde milieudoelstellingen en wij hebben ons ertoe verplicht deze te realiseren. Daartoe behoort bijvoorbeeld de verlaging van het verbruik van energie, verpakkingsmaterialen en bepaalde ressources. Deze doelstellingen worden in onze milieuverklaring duidelijk omschreven en zijn openbaar. De verwezenlijking wordt door een onafhankelijke, wettelijk erkende milieuverificateur tijdens regelmatige audits gecontroleerd.

Waar wij op letten

  1. We verplichten ons ertoe de natuur te ontzien en duurzaam te werken in al onze arbeidsprocessen. We willen namelijk een gezond milieu aan onze kinderen en kleinkinderen achterlaten.
  2. Reeds bij het productontwerp houden wij rekening met het einde: wij gebruiken materialen en verwerkingsprocessen die later een zo volledig mogelijke recycling mogelijk maken.
  3. We ontwikkelen betrouwbare producten die naast de materiaalkwaliteit ook met een tijdloos ontwerp lang gebruikt kunnen worden.
  4. We gebruiken milieugecertificeerde materialen en bekledingsstoffen voor al onze producten.
  5. Onze logistieke organisatie brengt de Viasit-producten via optimale routes, milieusparend en conform de modernste emissienormen naar hun plaats van bestemming.
  6. Wij nemen gebruikte producten terug, zodat deze aan het einde van hun levensduur weer hergebruikt kunnen worden.

Sprache